Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

«Πάτερ ημών» - Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Agapi en Xristo: «Πάτερ ημών» - Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Άνθρωπέ μου, ονομάζεις Πατέρα τον Θεό; Καλά τον ονομάζεις. Διότι είναι Πατέρας όλων. Αλλά φρόντιζε να πράττεις τα έργα που αρέσουν στον Π...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου