Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Αν ό κόσμος μετανοήση, θα πάρουμε την Πόλι με Αγάπ...

Έκτακτο Παράρτημα: Αν ό κόσμος μετανοήση, θα πάρουμε την Πόλι με Αγάπ...: σχόλιο Γ.Θ : Με το δικό μας αίμα;... Ὁσίας Σοφίας τῆς Ἀσκήτριας τῆς Κλεισούρας (1886-1974). Τρίτος πόλεμος θά γίνει ...   Η Ελλά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου