Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Κανείς ας μη θεωρή τον εαυτόν του αίτιο για τους λ...

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Κανείς ας μη θεωρή τον εαυτόν του αίτιο για τους λ...: Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης Λόγος Εικοστός Τρίτος, Περί λογισμών βλασφημίας (οι οποίοι είναι ανέκφραστοι) 1. Από δηλητηριώδη ρί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου