Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

OI ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ!

ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ: OI ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ!: ΑΞΙΩΣΕΙΣ του διαβόλου Ομιλώντας το δαιμόνιο προς τον Θεόν δια τον αμαρτωλό λέγει: «Βλέπεις πόσον αγαπά εσένα καί πόσον αγαπά εμέ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου