Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Γέροντα Παΐσιου Αγιορείτη -Χαριτωμένες διδαχές-

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΗΒΩΝ: Γέροντα Παΐσιου Αγιορείτη -Χαριτωμένες διδαχές-: Ιερόν Κελλίον Παναγούδα -Ιούλιος 2014- Αν τα κρατήσω, θα κάνω σούπερ-μάρκετ! Πολλοί επισκέπτες έδιναν στο Γέροντα διάφορα τρόφιμα, γ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου