Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Γιά τήν μέθοδο μέ τήν ὁποία προσεγγίζουν οἱ Μασῶ...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Γιά τήν μέθοδο μέ τήν ὁποία προσεγγίζουν οἱ Μασῶ...: Γιά τήν μέθοδο  μέ τήν ὁποία προσεγγίζουν οἱ Μασῶνοι! Ὅσιος Πορφύριος Οἱ Μασῶνοι κάνουν κρυφό πόλεμο, γι' αὐτό εἶναι ἐπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου