Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Ἡ ἀγάπη «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς»

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Ἡ ἀγάπη «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς»: Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος Λένε γιὰ τὸν μακάριο Ἀντώνιο ὅτι ποτὲ δὲν σκέφθηκε νὰ κάνει κάτι ποὺ νὰ ὠφελεῖ τὸν ἑαυτὸ του πιότερο ἀπὸ τὸν ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου