Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ «Ἀγαπήσωμε...

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ «Ἀγαπήσωμε...: Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους» Π ερί τό μέσον ἑκάστης Θείας Λειτουργίας ἀκοῦμε τήν θαυμάσια προτροπή τοῦ λειτουργοῦ, «ἀγαπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου