Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Η ελεημοσύνη κατεβάζει το έλεος του Θεού στον άνθρ...

Ι.Ν. Παντανάσσης '' To Γενέσιον της Θεοτόκου '': Η ελεημοσύνη κατεβάζει το έλεος του Θεού στον άνθρ...: Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης Η ελεημοσύνη μας πρέπει να ξεκινά από αγάπη προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όχι μόνον από υλικά πράγμ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου