Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Agapi en Xristo: Πως η Ταπείνωση σε φερνει στο Οδό της Σωτηρίας κα...

Agapi en Xristo: Πως η Ταπείνωση σε φερνει στο Οδό της Σωτηρίας κα...: Τα στάδια της ταπεινώσεως. Η ταπείνωση είναι μία σκάλα με εκατομμύρια σκαλοπάτια. Το πρώτο σκαλοπάτι πατά στη γη, και το τελευταίο, αν υπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου