Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Α Γ Ι Ο Σ Κ Ο Σ Μ Α Σ Ο Α Ι Τ Ω Λ Ο Σ Α΄ Δ...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Α Γ Ι Ο Σ Κ Ο Σ Μ Α Σ Ο Α Ι Τ Ω Λ Ο Σ Α΄ Δ...: Α Γ Ι Ο Σ   Κ Ο Σ Μ Α Σ   Ο   Α Ι Τ Ω Λ Ο Σ Α΄ Δι­δα­χ ὲ ς-θαύ­μα­τα-προ­φη­τε ῖ ­ες                                  ( ἀ φηγ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου