Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Ό δρόμος για τον Αντίχριστο βρίσκεται στην ιδεολογ...

Προσκυνητής: Ό δρόμος για τον Αντίχριστο βρίσκεται στην ιδεολογ...: Πατήρ Δανιήλ: «…Πολλοί άνθρωποι για κάποιο λόγο πιστεύουν oτι ό Αντίχριστος δεν θα είναι σε θέση χωρίς την σφραγίδα του να αναγνωρίσει έν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου