Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Επιστολή-κραυγή αγωνίας 34 ακαδημαϊκών σε Α.Σαμαρά...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Επιστολή-κραυγή αγωνίας 34 ακαδημαϊκών σε Α.Σαμαρά...: Επιστολή-κραυγή αγωνίας 34 ακαδημαϊκών σε Α.Σαμαρά  για αντιρατσιστικό και λαθροεισβολή  ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου