Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Agapi en Xristo: Γιατί οι νέοι φεύγουν από την Εκκλησία;( Άγιος Πορ...

Agapi en Xristo: Γιατί οι νέοι φεύγουν από την Εκκλησία;( Άγιος Πορ...: Ο έπαινος κάνει τους νέους εγωιστές, απροσάρμοστους και άθεους. Δίδασκε ο θεόσοφος Παιδαγωγός Άγιος Πορφύριος: «Η αλήθεια του Χριστού τονί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου