Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Στο στέκι του Πατροκοσμά (24 Αυγούστου: αγίου Κοσμ...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Στο στέκι του Πατροκοσμά (24 Αυγούστου: αγίου Κοσμ...: Η προσφορά του Πατροκοσμά του Αιτωλού Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, με σκηνές του μαρτυρίου του.  Φορητή εικόνα Ι. Κ. Αγίας Άννης -...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου