Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Το τελευταίο κήρυγμα του νεομάρτυρος Δανιήλ Σισόεβ...

Προσκυνητής: Το τελευταίο κήρυγμα του νεομάρτυρος Δανιήλ Σισόεβ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου