Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Περί της ώρας του θανάτου

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Περί της ώρας του θανάτου: Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας Πριν γίνει ο προφήτης Δαβίδ βασιλιάς του Ισραήλ υπηρετούσε τον βασιλιά Σαούλ. Ο Σαούλ, επειδ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου