Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Η ζωή της Παναγίας- από την Πεντηκοστή μέχρι την Κ...

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ: Η ζωή της Παναγίας- από την Πεντηκοστή μέχρι την Κ...: Α. Επισκέπτεται τον Άθω. Ήρθε η ώρα που οι Απόστολοι θα διασκορπίζοντο στη γη για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Όμως για το που θα πή...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου