Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

«Οἱ ταγοὶ τοῦ λαοῦ –Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιεπίσκοποι– ...

Ελληνικά και Ορθόδοξα: «Οἱ ταγοὶ τοῦ λαοῦ –Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιεπίσκοποι– ...: +π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος  ( Ὁ μιλία ε ἰ ς τ ὸ ν προφ.   Ἡ σαΐα,  ἀ ριθ. 85, 1997,  Ἱ . Μ. Παντοκράτορος) «...Καὶ μία ὁλόκληρη τοπικ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου