Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Προσευχή μετάνοιας

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Προσευχή μετάνοιας: Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Αμαρτήσαμε, Κύριε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε. Λησμονήσαμε τις εντολές σου κ αι πορευθήκαμε σύμφωνα με τη δικ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου