Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

«Όταν έμπαινα στο Άγιο βήμα, κατέβαινε άγγελος κυρίου, με έδενε οπισθάγκωνα, τελούσε τη θεία λειτουργία και κοινωνούσε το λαό»

«Όταν έμπαινα στο Άγιο βήμα, κατέβαινε άγγελος κυρίου, με έδενε οπισθάγκωνα, τελούσε τη θεία λειτουργία και κοινωνούσε το λαό»: Στο χωριό Τραχιάδες της Κύπρου, δέκα έτη προ της άλωσης της Νήσου, στους χρόνους του Αρχιεπισκ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου