Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Πώς να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με το τι λέμε

Agapi en Xristo: Πώς να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με το τι λέμε: Ανάγκη μεγάλη είναι να κυβερνά κάποιος όπως πρέπει την γλώσσα του και να την χαλιναγωγή. Γιατί, κάθε ένας κλίνει πολύ στο να την αφήνη να...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου