Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

- Ἄνθρωποι χωρίς ρίζες, πού δέν...

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - Ἄνθρωποι χωρίς ρίζες, πού δέν...:  Ἄνθρωποι χωρίς ρίζες, πού δέν ἀνήκουν   πουθενά καί σέ κανένα! Ἄ λλος ἕνας κύκλος ἔκλεισε. Ἄλλο ἕνα καλοκαῖρι πέρασε κι ὅλα ξ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου