Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Ας προσεχουμε τι λεμε ( Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομο...

Agapi en Xristo: Ας προσεχουμε τι λεμε ( Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομο...: Δια τούτο βέβαια σου έδωσεν ο Θεός το στόμα, δια να ευχαριστής αυτόν, δια να οικοδομής τον πλησίον, διότι εάν κρημνίζης την οικοδομήν, είν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου