Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Η ιδανική φιλία κατά τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Η ιδανική φιλία κατά τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο: Ἡ γοητεία τοῦ κακοῦ καί ἡ φαυλότητα τῆς ζωῆς ἔχουν ἀμαυρώσει ὅλα τά καλά τοῦ βίου μας. Καί μεταξύ αὐτῶν τῶν καλῶν συμπεριλαμβάνονται κ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου