Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Agapi en Xristo: Φοβομαστε το Χριστο ....( Άγιος Πορφύριος )

Agapi en Xristo: Φοβομαστε το Χριστο ....( Άγιος Πορφύριος ): «Δεν υπάρχει φόβος στην αγάπη , αλλά η τέλεια αγάπη έξω βάλλει τον φόβον . Για φόβος έχει να κάνει με την τιμωρία και όποιος φοβάται δεν ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου