Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΟΥ

Agapi en Xristo: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΟΥ: Το μυστικό για να ακουστεί η προσευχή σου δεν είναι πολύπλοκο... Παρακολούθησε το διάλογο: - Θέλεις ν’ ακούει παρευθύς ο Θεός την προσε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου