Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Προσευχή στον άναρχο Θεό και Πατέρα

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Προσευχή στον άναρχο Θεό και Πατέρα:   Κύριε Παντοκράτορα ο υπεράναρχος και υπέρζωος και υπέρθεος Νους, ο Πατέρας· η υπερώνυμη ύπαρξη η αιώνια και κρύφια και υπέρλογη πηγή ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου