Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Tο θηριο του ισλαμ προφητευμενο στην Αποκαλυψη.

Έκτακτο Παράρτημα: Tο θηριο του ισλαμ προφητευμενο στην Αποκαλυψη.: Θηριον το οποιο θελει να φαγει σαρκας και να πιει αιμα ανθρωπων ειναι το Ισλαμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου