Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Πῶς θεραπεύονται τά πάθη καί ἡ ἁμαρτία; Ἅγιος Ἰωά...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Πῶς θεραπεύονται τά πάθη καί ἡ ἁμαρτία; Ἅγιος Ἰωά...: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ Πῶς θεραπεύονται τά πάθη καί ἡ ἁμαρτία; Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης 336. Ὁ τρόπος θερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου