Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Agapi en Xristo: Προβλήματα μέσα στο σπίτι ( Γεροντας Πορφύριος )

Agapi en Xristo: Προβλήματα μέσα στο σπίτι ( Γεροντας Πορφύριος ): Για τις σχέσεις του ανδρογύνου ;Πώς να συμπεριφέρεσαι; Τι σου έλεγε ο γέροντας Πορφύριος; - -Μου έλεγε πολλά . Έλεγε, δη...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου