Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

«ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ» Ἤ ΦΩΤΙΣΜΟΣ;

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - «ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ» Ἤ ΦΩΤΙΣΜΟΣ;: «ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ» Ἤ ΦΩΤΙΣΜΟΣ; Μ έ ἀφορμή τό ντοκυμαντέρ πού προβλήθηκε στήν ἑλληνική τηλεόραση σχετικά μέ τήν Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου