Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Ὑπάρχουν δέ δυό μορφές ταπεινώσεως, ὅπως ἀκριβῶς κ...

Ἅγιος Δημήτριος Κουβαρὰ: Ὑπάρχουν δέ δυό μορφές ταπεινώσεως, ὅπως ἀκριβῶς κ...: Ἀββά Δωρόθεος     Μακάριος εἶναι, ἀδελφοί μου, ἐκεῖνος πού ἔχει ταπείνωση. Γιατί ἡ ταπείνωση εἶναι μεγάλη ἀρετή. Πετυχημένα δέ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου