Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Δοξολογία Θεού ( Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης )

Agapi en Xristo: Δοξολογία Θεού ( Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης ): Λέει ο Γέροντας στον υποτακτικό: Έξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν Σοι, αγαθέ, και των αγγέλων τον ύμνον βοώμέν Σοι, δυνατέ· άγιος, άγιος...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου