Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Πολεμικές προετοιμασιες από τους Τούρκους, Θα κτυπ...

Έκτακτο Παράρτημα: Πολεμικές προετοιμασιες από τους Τούρκους, Θα κτυπ...: Είναι σαφές πλέον πως κάτι ετοιμάζεται στο Αιγαίο. Κάτι σοβαρό, επικίνδυνο και ασύμφορο βέβαια για την Ελλάδα και τη Κύπρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου