Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Ρωσία σε Κύπρο: Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε χώρες –...

Λίθος Φωτός: Ρωσία σε Κύπρο: Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε χώρες –...: Σχόλιο ΛΦ: Έτσι να πέφτουν οι σφαλιάρες μία μία στα δουλικά της Δύσης. Στις 8 τα καθεστωτικά ΜΜΕ που ήταν υπέρ των κυρώσεων κάτα της Ρωσί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου