Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

AΛΛOI 150 OYKΡΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΑΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙ...

Λίθος Φωτός: AΛΛOI 150 OYKΡΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΑΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙ...: Πορφύρης Δ Σταφυλά Π  Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μόσχα για τους ουκρανούς στρατιώτες που καταφεύγουν ο ένας μετά τον άλλον σε ρωσικό έ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου