Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

π. SERAPHIM ROSE: Αν ο ΧΡΙΣΤΟΣ ερχόταν σήμερα σε α...

Έκτακτο Παράρτημα: π. SERAPHIM ROSE: Αν ο ΧΡΙΣΤΟΣ ερχόταν σήμερα σε α...: π. Σεραφείμ Rose, πνευματικό τέκνο του Αγ. Ιωάννη Μαξίμοβιτς   π. Σεραφείμ Rose: «… Είναι αλήθεια ότι αυτή η γενιά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου