Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Όταν μεταλαμβάνουμε ανα...

Κατάνυξις: Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Όταν μεταλαμβάνουμε ανα...:    Ὅταν μεταλαμβάνουμε ἀναξίως, προδίδουμε τὸν Κύριο Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης , ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου