Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Διδαχές μοναχής Πορφυρίας (πρώην οδηγός ταξί)

Το Σταυρουδάκι : Διδαχές μοναχής Πορφυρίας (πρώην οδηγός ταξί): 1. Πρώτα εντοπίζω το βασικό πρόβλημα αυτού που έρχεται να ζητήσει βοήθεια και μετά προχωρώ στα πνευματικότερα. Πολλοί εδώ έχουν πετάξει τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου