Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

PEOPLE !!

Ι DIDN'T JOIN THE MARINE CORPS 
TO FIGHT FOR AL QEDA 
IN A SYRIAN CRUEL WAR !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου