Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Αυτά κάνουν οι γονείς και κακομαθαίνουν τα παιδιά ...

To χαμομηλάκι : Αυτά κάνουν οι γονείς και κακομαθαίνουν τα παιδιά ...: Κανένα παιδί δεν γεννιέται κακομαθημένο, αλλά γίνεται από τον τρόπο που του συμπεριφέρονται κυρίως οι γονείς του. Ας δούμε τα πιο συχνά λά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου