Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Να διαλέγεις τις ώρες της νύχτας.

Έκτακτο Παράρτημα: Να διαλέγεις τις ώρες της νύχτας.: Αυτός που αγρυπνεί τη νύχτα στην προσευχή, την άλλη μέρα μπορεί να...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου