Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Πώς ένας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και π...

Κατάνυξις: Πώς ένας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και π...: Πῶς ἕνας  πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν καί παντοδύναμος Θεός εἶναι ἀνίκανος νά πάψει τό κακό; ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου