Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Ἰσότητα καί Δικαιοσύνη

Η Ελπίδα της Ελλάδος: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» - Ἰσότητα καί Δικαιοσύνη: Ἰσότητα καί Δικαιοσύνη Ο ἱ σκέψεις καί τά πιστεύω πού φυλᾶνε στήν ψυχή τους οἱ ἄνθρωποι, ἔρχονται σέ ἀντίθεση µέ τόν τρόπο πού ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου