Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Διαμαρτυρία της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους γ...

Έκτακτο Παράρτημα: Διαμαρτυρία της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους γ...: σχόλιο Γ.Θ : Η καρδιά της Αυτοκρατορίας δεν έπαψε ποτέ να χτυπά στον Άθωνα. Εκεί στην Βυζαντινή επικράτεια των Κάστρων - Μονών της Ορθο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου