Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Γονυπετών

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Γονυπετών: Γονυπετών Η στάση του πατέρα την ώρα που ικετεύει τον Χριστό, είναι στάση γονυκλισίας. Μεγάλη είναι η δύναμη της προσευχής που γίνε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου