Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, είναι ο μεγ...

Έκτακτο Παράρτημα: Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, είναι ο μεγ...: Ο άνθρωπος, εφόσον ζει, πρέπει πάντοτε να αγωνίζεται. Και ο πρώτος αγώνας είναι να νικήσει τον εαυτό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου