Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Η ΑΓΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΟ ΘΑΒΩΡ (βίντεο).

Έκτακτο Παράρτημα: Η ΑΓΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΟ ΘΑΒΩΡ (βίντεο).: Μπορείτε να δείτε για λίγο την Αγία Νεφέλη που καλύπτει κάθε χρόνο το όρος Θαβώρ στις 19 Αυγούστου, όταν εορτάζεται η Μεταμόρφωση του...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου