Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε καθαρά ενάντια στις προσ...

ΤΟ ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΙ: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε καθαρά ενάντια στις προσ...: Ο Ρώσος Πρόεδρος Vladimir Putin σε μια συνάντηση με επιστήμονες και καθηγητές της ιστορίας τάχθηκαν απέναντι στις προσπάθειες να επανα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου